Tag Archives: Vé máy bay đi Kathmandu

Vé máy bay đi Kathmandu

Vé máy bay đi Kathmandu Kathmandu – Hành trình về đất Phật Tôi đã từng nghe rằng: Tất cả tăng, ni, phật tử họ chỉ có một ước nguyện là một lần được đặt chân lên đất Phật – Kathmandu (Kathmandu thuộc Nepal). Nói như thế không quá vì: “Khoảng năm 500 TCN, tại vùng…