Mỹ mở rộng miễn phỏng vấn gia hạn thị thực không định cư

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tạm thời mở rộng chương trình miễn phỏng vấn đối với những đương đơn xin gia hạn thị thực không định cư cùng loại.

Từ nay đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, những đương đơn có thị thực không định cư hết hạn trong vòng 48 tháng có thể nộp đơn gia hạn thị thực qua đường bưu điện nếu đương đơn hội đủ tất cả các điều kiện khác.

Quý khách hàng có nhu cầu xin liên lạc với chúng tôi để được trợ giúp

☎️ Hotline: 028.39110220 hoặc 19001504