Cập nhật Thông tin về các Sản phẩm mới của VIETJET AIR

Cập nhật Thông tin về các Sản phẩm mới của VIETJET AIR:

1️⃣ Sản phẩm SkyBoss theo tiêu chí “Phong cách Người dẫn đầu”:

✅ Ưu đãi Hành lý (Xách tay và Ký gửi)

✅ Sử dụng Phòng chờ

✅ Xe đưa đón riêng, Ưu tiên Thủ tục Check-in, Cửa An ninh

✅ Ưu tiên chọn chỗ ngồi, Phục vụ Hành lý

✅ Hoàn bảo lưu định danh tiền vé trong vòng 2 năm

✅ Miễn phí thay đổi chuyến bay, chặng bay, ngày bay (thu chênh lệch giá vé nếu có)

✅ Bảo hiểm SkyBoss Flight Care

✅ Ưu đãi khác

2️⃣ Sản phẩm Deluxe theo tiêu chí “Gói trọn Tiện ích”:

✅ Ưu đãi Hành lý (Xách tay và Ký gửi)

✅ Ưu tiên chọn chỗ ngồi, Thủ tục Check-in

✅ Miễn phí thay đổi chuyến bay, chặng bay, ngày bay (thu chênh lệch giá vé nếu có)

✅ Bảo hiểm Deluxe Flight Care

3️⃣ Sản phẩm Eco theo tiêu chí “Tiêu chuẩn, Tiết kiệm”:

✅ Hành lý xách tay Trả phí:

✅ Hành lý ký gửi (tùy chọn)

✅ Các dịch vụ tiện ích (chỗ ngồi, ưu tiên thủ tục check-in, suất ăn, bảo hiểm,…)

✅ Phí thay đổi chuyến bay, chặng bay, ngày bay

✅ Phí thay đổi tên

Vui lòng liên lạc theo thông tin bên dưới để được hỗ trợ:

☎️ Hotline: 39110220 hoặc 19001504